Anonim
  • Sodelovanje
  • Komuniciranje
  • Reševanje problema
  • Spretnosti refleksije

Težava, ki smo jo predstavili v naši matematični učilnici, je: "Kako lahko trgovina s študenti poveča svoj dobiček?" To vprašanje služi kot močan način za lažje sodelovanje, kar pomeni, da ko študentje poskušajo delati sami, je pretežka ali prevelika naloga. PBL od študentov zahteva, da sporočijo svoje razumevanje problema in jim pomagajo razviti sposobnosti kritičnega razmišljanja in povečati akademski diskurz v učilnici. Odsev je tudi pomemben del cikla PBL. Študenti bi morali razmišljati o svojem procesu reševanja težave, pa tudi o tem, kako so sodelovanje, močne komunikacijske spretnosti in kritično razmišljanje z vrstniki naredili postopek bolj obvladljiv. Ko učenci v teh spretnostih vidijo vrednost, jih lahko začnejo vključevati v vsakdanje delo, ne glede na to, ali je problem, osredotočen na PBL.

Vendar bodite previdni. Te veščine niso zgolj prisotne zaradi cikla PBL - učiti jih je treba.

Sodelovanje študentov

Ko učenci vidijo potrebo po sodelovanju, postane učiteljeva vloga, da postavi temelje. Vzpostavitev skupinskih norm je lahko priložnost, da se študentje kot učenci seznanijo z vrstniki. Ko razmišljamo o naši matematični težavi glede čim večjega dobička, bodo morali študenti razpravljati o pomembnem besedišču, kot sta dobiček in dohodek . Sodelovanje študentom omogoča tudi prostor za pogovor o tem, kako bodo drug drugega odgovarjali. Drug pomemben vidik je pomoč, da se zavedajo pravičnosti v svoji skupini, kako komunicirajo z drugimi, pomagajo članom skupine, da razumejo svoje stališče in obratno. Ko razmišljajo o čim večjem dobičku, bodo morali študenti zagotoviti skupno razumevanje ničel v paraboli, ki predstavljajo "točke preloma". Po vzpostavitvi pričakovanj si mora učitelj prizadevati za vzdrževanje visokih standardov sodelovanja, tako da daje povratne informacije in pomaga učnim skupinam rešiti konflikte. To lahko vključuje preverjanje razumevanja ali olajšanje razprav o tem, zakaj vsi v skupini niso zgradili skupnega razumevanja.

Komuniciranje

Produktivno skupinsko delo vključuje komunikacijo s člani skupine, veščino 21. stoletja. Komunikacija je zelo pomembna tudi pri razmišljanju, kako bo delo zaključeno, saj bi lahko obremenitev postala neenakomerno razporejena, če člani skupine ne komunicirajo pogosto. Pomemben del ohranjanja odprtosti komunikacije je pomemben model postavljanja vprašanj za razjasnitev izjav, pridobivanje stališč drugih in preverjanje razumevanja.

Spretnosti reševanja problemov

Modeliranje, kako rešiti težavo, je lahko zelo močan način za študente, da sklepajo o tem, katere veščine so potrebne. Med problemskim ciklom lahko učitelji postavijo vprašanja, s pomočjo katerih lahko učenci razvijejo in uporabijo svoje sposobnosti reševanja problemov. Na primer, učitelji bi lahko imeli skupine, da sestavijo načrt za rešitev problema, nato pa postavijo razjasnjujoča vprašanja o problemu in njihovem procesu, ko učenci delajo za rešitev problema. Pri razmišljanju o čim večjem dobičku bodo študentje morali sodelovati s svojo skupino in v kontekstu problema uporabiti matematično definicijo vrha. To bo od študentov zahtevalo razumevanje osi x, ki predstavlja število sprememb cen na podlagi njihovega intervala cen. Študentom lahko tudi ustvari zaupanje, da spregovorijo o svojih napakah ali napačnih predstavah in postopku, ki ga je njihova skupina uporabila za odpravljanje napake. Napaka lahko vključuje razmišljanje, da os simetrije predstavlja spremembo cene ali cene za ustvarjanje največjega dobička. Na koncu morajo učitelji učencem pomagati prepoznati veščine, ki jih gradijo v celotnem procesu, tako da so pregledni.

Vrednotene spretnosti ostanejo v uporabi

V videoposnetku Problemi vadbe nagovarjam, da smo v naši skupini za pisanje učnega načrta Algebra 2 našli enote, pri katerih bi verodostojen problem PBL preuredil enoto, tako da bodo učenci s pomočjo aplikacije iz resničnega življenja poglabljali svoje razumevanje matematike. Za tiste enote, kjer nismo videli močne kondicije, smo jih pustili kot bolj tradicionalen učni načrt. Tu se zgodi premik v pedagogiki. Ker študenti niso vključeni v enoto PBL, na primer maksimiranje dobička, ne pomeni, da ne morejo uporabiti veščin, ki so jih pridobili z delom z vrstniki.